Oval head countersunk screw

Category: SCREWS
Product Code : CS S01013
Price 0฿

07 June 2019

View 694 View

Oval head countersunk screw, With star-head 20, head similar to Din 966,

without cutting tip

 

รับออกแบบและติดตั้งประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม ประตูเลื่อนแขวน ประตูบานเลื่อน หน้าต่างบานเลื่อน อุปกรณ์อลูมิเนียม

 

รับเหมาติดตั้งประตูหน้าต่างกั้นห้องกระจกอลูมิเนียม  ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม  ตัวแทนจำหน่ายอลูมิเนียมเส้น จำหน่ายอุปกรณ์ครบชุดสำหรับติดตั้งอลูมิเนียม สินค้ามาตรฐานยุโรป มาตรฐานเยอรมัน พร้อมใบเซอร์